...закріплення за адвокатами виключного права надавати правову у кримінальних справах допомогу є обмеженням права фізичних та юридичних осіб на вільний вибір захисника своїх прав... То чи зможемо або чи варто встановити монополію адвокатів???

Чи буде монополія адвокатів?

 

До статті 45

1. Відповідно до вимог статті 45 проекту Кримінального процесуального кодексу України (№ 9700 від 13 січня 2012 року) здійснення захисту підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, а також особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, є виключною компетенцією адвокатів. Фактично проектом КПК встановлюється повна монополія адвокатів у питаннях надання правової допомоги відповідним особам при здійснені кримінального провадження.

Проте, закріплення за адвокатами виключного права надавати правову у кримінальних справах допомогу є обмеженням права фізичних та юридичних осіб на вільний вибір захисника своїх прав. Зокрема, запропоновані проектом зміни до чинного законодавства з питань надання правової допомоги суперечать вимогам статей 22 та 59 Конституції України, які гарантують право кожного бути вільним у виборі захисника своїх прав та не допускати звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Крім того, запропоновані проектом КПК положення не відповідають вимогам міжнародно-правових актів, які передбачають право кожного обвинуваченого захищати себе особисто або через вільно вибраного ним на власний розсуд захисника з-поміж юристів, які можуть надати ефективний правовий захист.

2. Правову оцінку обмеженню прав громадян на вільний вибір захисника в кримінальному процесі та у випадках притягнення особи до адміністративної відповідальності також було дано Конституційним Судом України. У своїх рішеннях від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000 (справа щодо вільного вибору захисника) та від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009 (справа про право на правову допомогу) Конституційний Суд України дійшов висновку, що такі дії суперечать положенням частини першої статті 59 та статті 64 Конституції України, за якими конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Зокрема, не можуть бути обмежені у будь-який спосіб права та свободи людини і громадянина, передбачені статтями 55, 59, 63 Конституції України. У вказаних вище Рішеннях Конституційний Суд України також зазначив, що обмеження прав людини і громадянина у вільному виборі захисника суперечить міжнародним зобов’язанням України, зокрема положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року, Основних принципів, що стосуються ролі юристів, прийнятих восьмим Конгресом ООН з питань попередження злочинності і поводження з правопорушниками 27 серпня – 7 вересня 1990 року.

Натомість, проектом КПК пропонується ввести саме такі обмеження. При цьому частиною другою статті 49, пунктом 2 частини 1 статті 50 цього проекту таке ж саме право здійснювати захист у кримінальному провадженні чомусь надається представникам Центру з надання безоплатної правової допомоги, які не обов’язково мають бути адвокатами.

 

До статті 49

У частині третій цієї статті передбачається, що постанова (ухвала) про обов’язкове залучення захисників до справи у випадках, коли підозрюваний, обвинувачений не мають можливості оплатити їх працю, надсилається тільки до органу адвокатського самоврядування. У той же час Центр з надання безоплатної правової допомоги до них не відноситься.


То чи зможемо або чи варто встановити (зберегти) монополію адвокатів???

Головне управління вважає, що поданий на розгляд Верховної Ради України проект КПК потребує суттєвого доопрацювання із урахуванням висловлених зауважень та пропозицій...

Чи прислухаємося???

З великою повагою і сподіванням виявитися корисним,

Вадим Хабібуллін

адвокат

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Просмотров: 1256