За останнє століття рушійною силою розвитку людства є інновації.

Вони визначають роль та місце країни на світовій арені не тільки за економічним фактором,а й за соціальним, політичним, демографічним та навіть культурним. В умовах інтенсифікації глобальних процесів, будь – яка країна намагається підвищувати, або утримувати свій науково – технологічний потенціал на відповідному рівні за для зростання її міжнародної конкурентоспроможності. Сьогодні для України дане питання є особливо важливим та пріоритетним.

            Хотілось би зазначити, що рівень розвитку техніко – технологічного  та науково – інноваційного сектору нашої держави є досить високим. Не дивлячись на висловлювання експертів та заяв деяких економістів на неспроможність України утримувати свої інноваційні позиції, що відповідають глобальним стандартам, більшість вітчизняних вчених – новаторів не погоджуються з цим.

            Для України, в світлі  глобальних перетворень, є безальтернативним впроваджувати та розвивати інноваційні технології. Було прийнято ряд програм та нормативно – правових актів, які вже декілька років регулюють даний процес. Серед них варто зазначити Програму розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, Стратегію інноваційного розвитку України 2010 – 2020 рр., Закон України «Про венчурні фонди інноваційного розвитку», Закон України «Про інноваційну діяльність», Державну цільову науково – технічну програму «Нанотехнології та наноматеріали» 2010 – 2014 рр.

            На особливу увагу заслуговують нанотехнології, які стали основою для становлення нової глобально – інноваційної парадигми. Перші спогади про «нано» були зафіксовані ще всередині ХХ століття, відомим вченим та батьком нанотехнологічних інновацій Дж. Фрідманом. На той час вони були чимось фантастичним та недосяжним для людського розуму. Сьогодні ж, всього через 60 років, стали основою його діяльності. «За цими інноваціями майбутнє!». І це не перебільшення. Сучасний світовий ринок нанотехнологій складає більше, ніж 1 трлн. долл. США. Розвинуті держави та об’єднання складають та приймають програми і ініціативи, які координують напрями розвитку, впровадження, кооперації на національному, міждержавному та міжнародному рівнях в даному секторі. (а саме США, ЄС, Японія, Росія). Україна не залишається осторонь цих подій. За даними голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України В.П. Семиноженка, обсяги національних нанотехнологічних інновацій на 2012 – 2013 рр. складатимуть 1% від світового обігу наноінновацій, а це 200 млн. долл. США.

            Дана сфера в Україні є дуже перспективною. Це підтверджує той факт, що на національному ринку інновацій  існує досить значна кількість іноземних та вітчизняних компаній, які  реалізують нанотехнологічну продукцію. Серед них: Наносвіт та Нанонео, які отримали більше ніж 500 патентів на відповідні інновації. В цьому ракурсі, можна сміливо стверджувати, що ми маємо розвивати національний науково – технологічний потенціал, з метою успішної інтеграції у глобальний інноваційний простір.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Просмотров: 838