Інформація, викладена в Протоколі є відкритою, публічною і підлягає оприлюдненню, розміщенню (в інший прийнятний спосіб) виконавчим органом Київської міської ради (КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ) в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "ГРОМАДСЬКА РАДА" на офіційному веб-сайті, а також на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада", а також у засобах масової інформації…

Створення робочої групи з членів Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ)

ОТРИМАНО:
(в паперовому та електронному вигляді)

виконавчий орган Київської міської ради
(КИЇВСЬКА МІСЬКА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ)


« _____ « _________________________ 2011

об « _____ « год. « _____ « хв..ПІБ, підпис, печатка, штамп, тощо
ПРОШИТО ТА ПРОНУМЕРОВАНО:
Інформація,
викладена в Протоколі
є відкритою, публічною
і підлягає оприлюдненню,
розміщенню (в інший прийнятний спосіб)
виконавчим органом Київської міської ради (КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ
ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ)
в обов'язковому порядку
в спеціально створеній рубриці
"ГРОМАДСЬКА РАДА"
на офіційному веб-сайті,
а також на урядовому веб-сайті
"Громадянське суспільство і влада",
а також у засобах масової інформації…місто Київ 14 березня 2011 рокуПРОТОКОЛ
зборів ініціативної групи - членів Громадської ради
при виконавчому органі Київської міської ради
(КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ)
обраних на установчих зборах 03 березня 2011 рокуна підставі обрання на установчих зборах
членів Громадської ради
при виконавчому органі Київської міської ради
(КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ)

в порядку виконання
Постанови Кабінету Міністрів України
№996 від 03.11.2011Мета зборів:
- створення робочої групи з членів Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ) задля підготовки першого засідання Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ).
- інформування публічне, відкрите - виконавчого органу Київської міської ради (КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ) задля розміщення інформації (шляхом розміщення) в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "ГРОМАДСЬКА РАДА" на офіційному веб-сайті, а також на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада", а також інформування громадськість, засоби масової інформації про хід підготовки до першого засідання Громадської ради.


Присутні:


Члени Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ):

1. Куликов Кирило Борисович – Голова правління Громадської організації "Я-КИЯНИН".
2. Хабібуллін Вадим Моневярович – Голова громадської організації "Київська міська гільдія фахівців з питань боргів та банкрутства".
3. Рудзицький Артур Йосипович – Президент Всеукраїнської асоціації видавців та розповсюджувачів преси.
4. Крупнова Любов Василівна – член Громадської організації "Ліга захисту жителів столичних гуртожитків".
5. Єскіна Олена Олександрівна – Президент Асоціації "Союз підприємств української годинникової промисловості-виробників та постачальників годинників".
6. Кликов Олександр Васильович - Голова Всеукраїнської громадської організації "Український соціалістичний рух".
7. Чубко Денис Георгійович – Заступник Голови Громадської організації "ПОСТУП".
8. Мусій Олег Степанович – Голова правління Громадської організації "Київське лікарське товариство".
9. Москалюк Анатолій Петрович – Голова Громадської організації "Інститут політичних та економічних ризиків і перспектив".

Запрошені (інші представники інститутів громадянського суспільства):

1. Надурак Віктор Юрійович – виконавчий директор Громадської організації "Я-КИЯНИН".
2. Башкірова Людмила Миколаївна – Голова Громадської організації "Ліга захисту жителів столичних гуртожитків".
3. Серьогіна Вікторія Глібовна – член Правління Асоціації "Союз підприємств української годинникової промисловості - виробників та постачальників годинників".ПОРЯДОК ДЕННИЙ


1. Про необхідність обрання робочої групи для підготовки першого засідання Громадської ради.
2. Про визначення кількісного складу та обрання керівних осіб і членів робочої групи.
3. Про зобов'язання робочої групи інформувати громадськість, засоби масової інформації та керівництво виконавчого органу Київської міської ради (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) про хід підготовки до першого засідання Громадської ради.
4. Про режим роботи робочої групи.
5. Про делегування члена Громадської ради – члена робочої групи для ведення переговорів з виконавчим органом Київської міської ради (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) з питань, які виникатимуть під час підготовки першого засідання Громадської ради.
6. Про забезпечення виконавчим органом Київської міської ради (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань, в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №996.
7. Інше.


РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

Перше питання
Виступили:
Єскіна О.О., яка висловила занепокоєння з того приводу, що після формування громадської ради на зборах 03.03.2011р. пройшло понад 10 днів, але до цього часу нічого не відомо про протокол зборів та не проводяться дії щодо підготовки до першого засідання громадської ради.

Куликов К.Б., який підсумував результати формування Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ), яке відбулося 03 березня 2011 року, та повідомив про необхідність створення робочої групи, яка займеться підготовкою першого засідання Громадської ради, яка має рекомендувати виконавчому органу Київської міської ради (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ) оприлюднити (та в інший прийнятний спосіб) відповідну інформацію на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" та на своєму офіційному веб-сайті, повідомити ініціативну групу членів Громадської ради та робочу групу з підготовки першого засідання Громадської ради, громадськість, засоби масової інформації та всіх інших зацікавлених осіб: про перелік обраних членів Громадської ради, відомості про склад громадської ради, їх контактні дані, Протокол Установчих зборів з обрання членів Громадської ради та відповідне рішення про затвердження складу громадської ради на підставі протоколу установчих зборів від 03.03.2011.

Інших пропозицій не надійшло, тому пропозиція Куликова К.Б. була поставлена на голосування.

Голосування:
"ЗА" – Одноголосно, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАВСЯ" – 0
Вирішили створити робочу групу з підготовки першого засідання Громадської ради, згідно викладеного.

Друге питання

Виступили:
Хабібуллін В.М., який запропонував визначити кількісний склад робочої групи - 8 осіб.

Інших пропозицій не надійшло, тому пропозиція Хабібулліна В.М. була поставлена на голосування.

Голосування:
"ЗА" – одноголосно, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАВСЯ" – 0
Вирішили затвердити кількісний склад робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради у 8 осіб, згідно викладеного.

Кликов О.В., який запропонував обрати членів робочої групи та її керівних осіб.
Від присутніх надійшло 8 пропозицій щодо обрання членів робочої групи:

1. Хабібуллін В.М.
2. Рудзицький А.Й.
3. Крупнова Л.В.
4. Єскіна О.О.
5. Кликов О.В.
6. Чубко Д.Г.
7. Мусій О.С.
8. Москалюк А.П.

Інших пропозицій не надійшло, тому пропозиції присутніх були поставлені на голосування.

Голосування:

"ЗА" – одноголосно, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАВСЯ" – 0
Вирішили обрати до складу робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ) Хабібулліна В.М., Рудзицького А.Й., Крупнову Л.В., Єскіну О.О., Кликова О.В., Чубка Д.Г., Мусія О.С., Москалюка А.П., згідно викладеного.

Чубко Д.Г., який запропонував обрати головою робочої групи члена Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ), правозахисника, адвоката, громадського діяча, голову громадської організації «Київська міська гільдія фахівців з питань боргів та банкрутства» - Хабібулліна В.М., співголовою робочої групи – Єскіну О.О., а секретарем робочої групи Крупнову Л.В.

Інших пропозицій не надійшло, тому пропозиції Чубка Д.Г. були поставлені на голосування.

Голосування:
"ЗА" – Одноголосно, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАВСЯ" – 0
Вирішили обрати головою робочої групи – Хабібулліна В.М., співголовою робочої групи – Єскіну О.О., а секретарем робочої групи – Крупнову Л.В., згідно викладеного.

Третє питання
Виступив
Кликов О.В., який запропонував зобов'язати робочу групу інформувати всіх членів Громадської ради, інформувати виконавчий орган Київської міської ради (КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ) шляхом розміщення інформації в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "ГРОМАДСЬКА РАДА" на офіційному веб-сайті, а також на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада", інформувати громадськість, засоби масової інформації про хід підготовки до першого засідання Громадської ради, зокрема про: підготовку порядку денного, орієнтовні дату, час та місце проведення першого засідання, інформування всіх членів Громадської ради про проект Положення, Регламенту, тощо, а також про проведення прес-конференції та інших необхідних заходів.

Інших пропозицій не надійшло, тому пропозиція Кликова О.В. була поставлена на голосування.

Голосування:
"ЗА" – Одноголосно, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАВСЯ" – 0
Вирішили:
- зобов'язати робочу групи здійснювати постійне інформування членів громадської ради, громадськості, засобів масової інформації та керівництва виконавчого органу Київської міської ради (КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ) про всі етапи підготовки до першого засідання Громадської ради згідно викладеного;
- зобов'язати робочу групу провести прес-конференцію на якій інформувати ЗМІ про проведене засідання членів ініціативної групи – членів громадської ради та про створення робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЙ).

Четверте питання
Виступив:
Куликов К.Б., який запропонував затвердити режим роботи робочої групи у вигляді засідань не рідше одного разу на тиждень.

Інших пропозицій не надійшло, тому пропозиція Куликова К.Б. була поставлена на голосування.

Голосування:
"ЗА" – Одноголосно, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАВСЯ" – 0
Вирішили затвердити режим робочої групи у вигляді засідань не рідше одного разу на тиждень, згідно викладеного.

П'яте питання
Виступив:
Куликов К.Б., який запропонував делегувати члена Громадської ради – голову робочої групи Хабібулліна В.М. для ведення переговорів з виконавчим органом Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з питань, які виникатимуть під час підготовки першого засідання Громадської ради, а також представляти робочу групу членів громадської ради з підготовки першого засідання Громадської ради у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації та іншими зацікавленими особами, а також проводити прес-конференції та інші необхідні заходи.

Інших пропозицій не надійшло, тому пропозиція Куликова К.Б. була поставлена на голосування.

Голосування:
"ЗА" – Одноголосно, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАВСЯ" – 0
Вирішили делегувати члена Громадської ради – голову робочої групи Хабібулліна В.М. для ведення переговорів з виконавчим органом Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з питань, які виникатимуть під час підготовки першого засідання Громадської ради, згідно викладеного.

Шосте питання

Виступив:
Мусій О.С., який запропонував Засідання робочої групи проводити відкрито, публічно, офіційно. У засіданнях робочої групи може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник виконавчого органу Київської міської ради (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ).
Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань, в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №996 - має здійснювати виконавчий орган Київської міської ради (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ). Враховуючи наведене – запропонував звернутися офіційно задля вирішення цього питання також.

Голосування:
"ЗА" – Одноголосно, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАВСЯ" – 0
Вирішили звернутися офіційно до виконавчого органу Київської міської ради (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) з проханням в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №996 – забезпечити громадську раду приміщенням, засобами зв'язку, створити умови для роботи ради та проведення її засідань, згідно викладеного.


Сьоме питання

Виступив:
Чубко Д.Г., який запропонував повідомити через засоби масової інформації про наступне засідання робочої групи, відкриті збори обраних членів Громадської ради, представників інших інститутів громадянського суспільства, які не увійшли до Громадської ради та представників КМДА та запропонував опублікувати в ЗМІ, мережі Інтернет та телебаченні, тощо інформаційне повідомлення наступного змісту:

"УТВОРЕНО РОБОЧУ ГРУПУ З
ІНІЦІАТИВНИХ
ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ м. КИЄВА

14 березня 2011 р. відбулася робоча зустріч членів Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), обраних на установчих зборах 3 березня.
Учасники зустрічі висловили занепокоєння тим, що після обрання Громадської ради на зборах 3 березня, практичних кроків, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України щодо організації роботи Громадської ради не зроблено.
Учасники зустрічі утворили робочу групу, що разом із КМДА буде займатися підготовкою першого засідання Громадської ради.
Для ведення переговорів з КМДА з питань, які виникатимуть під час підготовки першого засідання Громадської ради делеговано члена Громадської ради та голову робочої групи Хабібулліна Вадима Моневяровича.
Робоча група вирішила підготувати відкриті збори обраних членів Громадської ради та налагодити співробітництво з КМДА.
Незабаром відбудеться прес-конференція членів робочої групи. Реєстрація учасників та представників ЗМІ за електронною адресою [email protected] та за телефоном 383-3312.

Про дату, час та місце прес-конференції буде повідомлено окремо."

Голосування:
"ЗА" – Одноголосно, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАВСЯ" – 0

Вирішили розмістити в засобах масової інформації наведене вище повідомлення та про наступне засідання робочої групи повідомити додатково через засоби масової інформації.

Підписи:

Члени Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ):

1. Куликов Кирило Борисович – Голова правління Громадської організації "Я-КИЯНИН".
2. Хабібуллін Вадим Моневярович – Голова громадської організації "Київська міська гільдія фахівців з питань боргів та банкрутства".
3. Рудзицький Артур Йосипович – Президент Всеукраїнської асоціації видавців та розповсюджувачів преси.
4. Крупнова Любов Василівна – член Громадської організації "Ліга захисту жителів столичних гуртожитків".
5. Єскіна Олена Олександрівна – Президент Асоціації "Союз підприємств української годинникової промисловості-виробників та постачальників годинників".
6. Кликов Олександр Васильович - Голова Всеукраїнської громадської організації "Український соціалістичний рух".
7. Чубко Денис Георгійович – Заступник Голови Громадської організації "ПОСТУП".
8. Мусій Олег Степанович – Голова правління Громадської організації "Київське лікарське товариство".
9. Москалюк Анатолій Петрович – Голова Громадської організації "Інститут політичних та економічних ризиків і перспектив".

Запрошені (інші представники інститутів громадянського суспільства):

1. Надурак Віктор Юрійович – виконавчий директор Громадської організації "Я-КИЯНИН".
2. Башкірова Людмила Миколаївна – Голова Громадської організації "Ліга захисту жителів столичних гуртожитків".
3. Серьогіна Вікторія Глібовна – член Правління Асоціації "Союз підприємств української годинникової промисловості - виробників та постачальників годинників".№ ПІБ Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Просмотров: 1258