Найчастіше, страховики надумують причину для відмови у виплаті страхового відшкодування, або «затягують» прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування. При цьому, слід звернути увагу на те, що необхідними документами при виплаті страхового відшкодування при настанні випадку пошкодження майна в ході масових акцій і безпорядків є такі, що підтверджують право Страхувальника на володіння, користування та розпорядження Застрахованим майном і відповідно таке майно пошкоджене, а також документи, що підтверджують факт настання і причини страхового випадку та вказують на осіб винних в заподіянні збитку, якщо такі є. Ці документи можуть вимагатися страховиком для отримання можливості застосування принципу суброгації.

Для надання відповіді на дане запитання необхідно аналізувати умови договору страхування майна, а також порядку врегулювання заявленого ризику. Всі законні підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування передбачені у ст. 26 Закону України «Про страхування», серед яких є навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України; вчинення страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку; отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні; несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин (найчастіше страховики вимагають письмове повідомлення протягом двох діб) або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків. При цьому, Вам необхідно вимагати письмового обґрунтування причин відмови протягом строку, передбаченого у правилах страхування майна, з якими Вас страховик зобов'язаний був ознайомити при укладенні договору страхування. Це право також передбачено ст. 26 Закону України «Про страхування». Негативний фінансовий стан страховика не є підставою для відмови у виплаті страхових сум (їх частин) або страхового відшкодування страхувальнику. Найчастіше, страховики надумують причину для відмови у виплаті страхового відшкодування, або «затягують» прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування. При цьому, слід звернути увагу на те, що необхідними документами при виплаті страхового відшкодування при настанні випадку пошкодження майна в ході масових акцій і безпорядків є такі, що підтверджують право Страхувальника на володіння, користування та розпорядження Застрахованим майном і відповідно таке майно пошкоджене, а також документи, що підтверджують факт настання і причини страхового випадку та вказують на осіб винних в заподіянні збитку, якщо такі є. Ці документи можуть вимагатися страховиком для отримання можливості застосування принципу суброгації. Залежно від характеру події і її обставин, такими документами є документи відповідної компетентної установи чи організації, наприклад довідки слідчих органів МВС, МНС та ін. (в оригіналі з підписом та мокрою печаткою уповноваженого органу); документів, які підтверджують розмір завданих збитків-товарознавчої експертизи, що зроблена експертом-товарознавцем, який має свідоцтво Фонду державного майна України. У випадку необґрунтованої відмови страховика у виплаті страхового відшкодування, необхідно звертатися до Нацкомфінпослуг в порядку Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу, яке затверджене 13.11.2003р. за N 125. При зверненні до Нацкомфінпослуг, Страхувальнику необхідно розуміти те, що Положення передбачає процедуру винесення припису страховику виплатити відшкодування у випадку відсутності позову до страховика з тих же підстав у суді. Тобто Нацкомфінпослуг приймає рішення про застосування/не застосування заходів впливу по скаргам впродовж місяця після звернення, за умови не подання впродовж вказаного строку страхувальником (вигодонабувачем) до суду. Отже, у вказаній ситуації необхідно визначити підставу відмови страховика у виплаті, підготувати документи, що спростовують дані підстави і подати скаргу до Нацкомфінпослуг. У випадку не застосування припису виплатити страхове відшкодування протягом місяця, звертатися до суду з позовом до осіб, винних в заподіянні збитку, з залученням до розгляду справи Третьої особи на стороні відповідача-Страховика, або навпаки, в залежності від ситуації.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Просмотров: 788