…розглядатиметься питання щодо можливих випадків ухилення від сплати виконавчого збору до Державного бюджету України у всіх виконавчих провадженнях, у яких одна з провідних девелоперсько-будівельних компаній України перебувала боржником…

Ухилення від сплати виконавчого збору до Державного бюджету України

 

 

 

…розглядатиметься питання щодо можливих випадків ухилення від сплати виконавчого збору до Державного бюджету України у всіх виконавчих провадженнях, у яких одна з провідних девелоперсько-будівельних компаній України перебувала боржником…

 

 

Стягнення виконавчого збору здійснюється у порядку, визначеному ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження». Відповідно до положень пунктів 3.7.1., 3.7.2. Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 за № 489/20802 постанова про СТЯГНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ЗБОРУ виноситься при першому надходженні виконавчого документа державному виконавцю на наступний день після завершення строку, наданого боржнику для самостійного виконання рішення. У постанові про стягнення виконавчого збору визначається розмір виконавчого збору, що підлягає стягненню, зазначений у частині першій ст. 28 Закону. Примусове стягнення виконавчого збору здійснюється відповідно до вимог Закону. Якщо рішення про стягнення коштів було виконано боржником частково ДО ПОЧАТКУ його примусового виконання, ВИКОНАВЧИЙ ЗБІР СТЯГУЄТЬСЯ з суми, яка не була сплачена боржником самостійно.

 

Згідно ст. 28 (Виконавчий збір) закону України «Про виконавче провадження»: 1. У разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця З БОРЖНИКА СТЯГУЄТЬСЯ ВИКОНАВЧИЙ ЗБІР У РОЗМІРІ 10% суми, що підлягає стягненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом. У разі невиконання боржником у той самий строк рішення немайнового характеру виконавчий збір стягується в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника - фізичної особи і в розмірі вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника - юридичної особи. У зазначених розмірах виконавчий збір стягується з боржника також у разі повернення виконавчого документа без виконання за письмовою заявою стягувача та у разі самостійного виконання боржником рішення після початку його примусового виконання, зокрема шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок стягувача. Постанова про стягнення виконавчого збору може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом. 2. Виконавчий збір не стягується за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, стягнення виконавчого збору, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, і стягнення штрафів, накладених відповідно до вимог Закону. 3. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься при першому надходженні виконавчого документа державному виконавцю. При наступних пред'явленнях до виконання виконавчого документа державному виконавцеві виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута при попередньому виконанні. 4. Розмір фактично стягнутого з боржника виконавчого збору державний виконавець зазначає у виконавчому документі. 5. У разі якщо стягнутої з боржника суми недостатньо для задоволення в повному обсязі вимог стягувача, виконавчий збір сплачується пропорційно до стягнутої суми. 6. У разі закінчення виконавчого провадження у зв'язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню на основі виконавчого документа, виконавчий збір повертається боржникові. 7. У разі завершення виконавчого провадження з виконання рішення немайнового характеру та в разі закінчення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтею 49 цього Закону, якщо виконавчий збір не стягнуто, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після завершення (закінчення) такого виконавчого провадження відкриває за постановою про стягнення виконавчого збору.

 

Згідно п.3 ст. 27 Закону (Початок примусового виконання рішень) - 3. У разі отримання документального підтвердження про повне виконання рішення боржником ДО ПОЧАТКУ його примусового виконання державний виконавець закінчує виконавче провадження в порядку, встановленому цим Законом. Виконавчий збір та витрати, пов'язані з організацією та проведенням виконавчих дій, у такому разі з боржника не стягуються.

 

Також слід зазначити, що відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань.

 

У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що "звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей". Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії … є поширенням відомостей... Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов'язків, але не пов'язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку …, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів …, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди інтересам.

 

Враховуючи наведене вище, беручи до уваги можливу наявність випадків УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ВИКОНАВЧОГО ЗБОРУ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ, сплата виконавчого збору у меншому розмірі, тощо вирішено звернутися до відповідних державних і правоохоронних органів з проханням, у разі наявності підстав, вирішити питання про створення групи фахівців з проведення ретельної ПЕРЕВІРКИ законності всіх виконавчих проваджень з питань можливих порушень та можливих випадків УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ВИКОНАВЧОГО ЗБОРУ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ, сплата виконавчого збору у меншому розмірі, тощо - юридичною особою «…», однією з провідних девелоперсько-будівельних компаній України у всіх виконавчих провадженнях за останні пять років, у яких юридична особа «…», одна з провідних девелоперсько-будівельних компаній України перебувала (перебуває) у СТАТУСІ БОРЖНИКА та, у разі наявності підстав, вирішити питання про залучення інститутів громадянського суспільства, ЗМІ, тощо.

 

Оскільки випадки УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ВИКОНАВЧОГО ЗБОРУ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ, сплата виконавчого збору у меншому розмірі, тощо є непоодинокими, поширеними – вирішується питання щодо інших фізичних / юридичних осіб, які перебуваючи у статусі Боржника могли порушувати вимоги чинного законодавства про виконавче провадження та ухилятися від сплати виконавчого збору до Державного бюджету України.

 

 

Вадим Хабібуллін

адвокат, правозахисник, громадський діяч, політик

 

- Голова Громадської ради

при центральному органі виконавчої влади

при Державній виконавчій службі України

- Член колегії Державної виконавчої служби України

- Кандидат у народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі №219

(Київ, Святошинський район)

Постанова Центральної виборчої комісії

№147 від 03.08.2012

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Просмотров: 6024